ČETIRI RIJEČI SU NAJDRAŽE ALLAHU I TREBAMO IH IZGOVARATI SVAKI DAN

ČETIRI RIJEČI SU NAJDRAŽE ALLAHU I TREBAMO IH IZGOVARATI SVAKI DAN

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Četiri riječi su najdraže Allahu bez obzira kojom od njih započeo:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر

“SUBHANALLAHI, EL-HAM DULILLAHI,LA ILAHE ILLALLAHU, ALLAHU EKBER”

(Slavljen je Allah i njemu pripada svaka hvala, Nema boga osim Allaha, Allah je najveći.)