Brijanje glave novorođenčetu

Malik u djelu EI-Muvetta bilježi da je Fatima ez-Zehra, r.a., izvagala kosu Hasana, Husejna, Zejnebe i Ummu Kulsum te da je u srebru udijelila milostinju u istoj toj mjeri.(1)

Ed-Dihlevi kaže: “Kada dijete izađe iz utrobe majke na ovaj svijet, to je blagodat na kojoj treba zahvaliti Allahu, dž.š., a najbolji način da se ta zahvalnost izrazi jeste ono za što se pretpostavlja da bi mogla biti njegova protuvrijednost. Pošto je kosa ostatak embrionog razvoja djeteta, a njeno otklanjanje znak neovisnosti u razvoju, dužnost je u srebru
udijeliti milostinju u težini novorođenčetove kose. Propisano je da se ta milostinja udjeljuje u srebru zato što je, naprimjer, zlato skuplje i može ga priuštiti samo onaj koji je imućan, dok ono što je manje vrijedno od srebra u težini novorođenčetove kose nema· nikakve vrijednosti.”(2)

Jedna od manifestacija pažnje koju Šerijat poklanja novorođenčetu jeste i briga o njegovoj čistoći te otklanjanju svega onoga s čime je ono imalo veze u majčinoj utrobi, kao što je, npr., kosa koju smo dužni ukloniti zato što njeno zadržavanje na glavi novorođenčeta može izazvati neke neželjene posljedice. Naime, kosa zatvara pore na koži te sprečava da iz tijela izađe para koju tijelo ispušta. Tako se brijanjem kose novorođenčeta jača korijen kose te otvaraju pore na koži, čime se sprečava formiranje peruti (tjemenjače) i aktivira koža na glavi. U vezi s brijanjem kose, kaže se da je jedna od prednosti tog postupka i jačanje čula vida, sluha i mirisa.

Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Za novorođenče se prinosi žrtva, pa prolijte za njega krv i otklonite od njega ono što uznemirava.”(3)

El-Hasan el-Basri je govorio: “Pod otklanjanjem onoga što uznemirava podrazumijeva se brijanje kose.”(4)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je naredio da se, nakon brijanja kose novorođenčeta, u srebru udijeli milostinja u težini njegove kose, bez obzira da li je u pitanju muško ili žensko dijete.

El-Hafiz b. Hadžer, pak, navodi da je El-Maverdi ispoljavao averziju prema brijanju kose kod ‘ženske djece, dok se prema mišljenju nekih hanbelija kosa brije i kod ženske djece. (5)

1 – Muvetla, dio o akiki, 1083.
2 – Hudždžeiiii-Lahi 1-baliga, 2 / 1 45.
3 – Bilježi Buhari, 471 . Neki kažu da se pod riječju eza (u ovom slučaju prevedena kao ono što uznemirava) podrazumijeva otklanjanje (brijanje kose) ili, pak, kožice s djetetovog spolnog organa koja se uklanja prilikom sunećenja.
4 – Bilježi Ehu Davud, 2464-2465.
5 – El-Hafiz b. Hadžer, Fethu l-bari bi ferh Sa hih i l-Bu hari, 9/595.

Islamski koncept odgajanja ženske djece
str: 50-51
Jusuf Rešad

Izvor: stazom islama

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!