“ALLAHOV POSLANIČE, PRIČAJ NAM O PETKU? “

Upitan je Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Allahov Poslaniče, pričaj nam o petku i o njegovim vrijednostima…”
Pa je rekao: “On sadrži 5 karakteristika:

– u njemu je stvoren Adem a.s.
– toga dana je sišao na Zemlju (iz Dženneta)
– u tome danu je umro
– u njemu ima jedan čas u kome – ako Allahov rob zamoli Allaha za nešto – On mu to dadne, osim ako se radi o grijehu ili kidanju rodbinskih veza
– u petak će nastupiti Smak svijeta. Ne postoji nijedan melek blizak, nebo, zemlja, niti brdo, a ni kamen, a da ne strahuje od petka!”

pripremio Amir Beširević novihorizonti.ba