ALLAH NEĆE LIŠITI BLAGOSTANJA NAROD KOME GA JE PODARIO – SVE DOK SE ON SÂM NE PROMIJENI

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šejh Abdul-Aziz ibn Baz, Allah mu se smilovao, upitan je o značenju ajeta: ”Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sâm sebe ne izmijeni.” (Er-Ra’d, 11.), pa je odgovorio: ”Ovaj veličanstveni ajet ukazuje na to da Allah, dž.š., u savršenstvu Svoje pravednosti i mudrosti, ne mijenja dobro u zlo, niti zlo u dobro, niti blagostanje u bijedu i oskudicu, niti oskudicu u blagostanje sve dok ljudi sami ne promijenu svoje stanje. Ako su bili na istini i slijedili Allahovu uputu, pa se onda promijenili, tada i Allah mijenja Svoj odnos prema njima i spušta na njih kaznu, nevolje, teškoće, bijedu, oskudicu, podjele i druge vrste kazne. Allah kaže: ”Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. – A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.” (El-Fussilet, 46.)

Allah, dž.š., daje ljudima vremena i odgađa im kaznu ne bi li se vratili i pokajali, a ako to ne učine, onda ih iznenada stigne kazna, kao što dolazi u ajetu: ”I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili, i zameo bi se trag narodu koji čini zlo, i naka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!” (El-En’am, 44.) To znači: izgublili bi nadu u bilo kakvo dobro i spas, sačuvao nas Allah od takvog stanja i iznenadne kazne.

Nekim ljudima Allah odgađa kaznu za Ahiret, a ahiretska kazna je mnogo gora i bolnija, na šta aludira ajet: ”A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene.” (Ibrahim, 42.)

Ljudi mogu biti u zlu, nevoljama i grijesima, a zatim se pokaju Allahu i vrate u okrilje Njegove milosti i ustraju u pokornosti i dobrim djelima, pa Allah promijeni njihovu bijedu, podjele, sektaštvo i siromaštvo u izobilje, blagostanje, jedinstvo i prosperitet zbog njihovih dobrih djela i iskrenog pokajanja. U ajetu dolazi: ”To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario – sve dok se on sâm ne promijeni – a Allah sve čuje i sve zna.” (El-Enfal, 53.)

Ovaj ajet jasno ukazuje na to da, ako su ljudi bili u izobilju, blagostanju i dobru, a zatim se promijenili i odali se grijesima, i njihovo stanje blagostanja će se promijeniti. I obrnuto, ako su bili u nesreći, ili u nevjerstvu i zabludi, a zatim se pokajali i ustrajali u pokornosti Allahu, Allah njihovo loše stanje mijenja u dobro, mijenja njihovu podijeljenost i sektaštvo u jedinstvo i harmoniju te njihovu oskudicu i bijedu u blagostanje, prosperitet i svekoliko dobro.

saff.ba