ALLAH, DŽ.Š., SE U KUR’ANU ZAKLINJE 11 PUTA ZA JEDNU STVAR

Postoji SAMO JEDNO mjestu u Kur’anu gdje se Allah zakleo jedanaest puta zaredom na SAMO JEDNU stvar!

“1_Tako Mi Sunca
2_i svjetla njegova,
2_i Mjeseca kada ga prati,
4_ i dana kada ga vidljivim učini,
5_ i noći kada ga zakloni,
6_ i neba
7_i Onoga koji ga sazda,
8_i Zemlje
9_i Onoga koji je ravnom učini,
10_i duše
11_i Onoga koji je stvori
pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini,

USPJEĆE SAMO ONAJ KO JE OČISTI,
A PROPAST ĆE ONAJ KOME BUDE PRLJAVA!” (Eš-Šems, 1-9)

Pa koliko radimo na čišćenju svoje duše!?

Rusmir Čoković

svjetlo-dunjaluka.com