Ako ti koji čitaš ovo želiš da ti Allah oprosti i nagradi te, zaradi to ovim djelom

Neka ovo pitanje bude samo jedno između mnogih ostalih pitanja koja treba sami sebi da postavljamo kada preispitujemo našu griješnu dušu i njen nemarni odnos prema Uzvišenom Allahu! Neka ovo pitanje postavi sebi svako onaj koji žudi za Allahovim nagradama, onaj koji se trudi i nastoji da uðe u Allahov Džennet čija su prostranstva kao veličina nebesa i Zemlje, a naročito u mjesecu ramazanu, mjesecu Allahove milosti! Sadaka je zaista veličanstveno djelo, a blagodati i njene tajne i vrijednosti su neizmjerne!
Rekao je Ebu Zerr El-Gaffari, radijallahu ‘anhu: „Namaz je stub islama, džihad je vrhunac dobrog djela, a sadaka je nešto čudnovato! Sadaka je nešto čudnovato, sadaka je nešto čudnovato…“
Ibn Mes’ud, radijallahu ‘anhu, je rekao: „Ako si u stanju da svoje blago učiniš takvim da mu nemože ništa nauditi, niti da ga lopovi mogu ukrasti, učini onda to isto i sa sadakom!“

Sadaka spada u najvrijednija dobra djela
Uzvišeni je rekao: „Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve!“ (El-Bekareh, 268)
Ibn Abbas, radijallahu ‘anhuma, je povodom ovoga ajeta rekao: „Dvije stvari su od šejtana a dvije od Uzvišenog Allaha, a zatim je proučio ajet: „Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju…“ (El-Bekareh, 268) Odnosno, Allah vam nareðuje da Mu budete pokorni i da udjeljujete sadaku kako biste zaslužili Njegov oprost i nagrade. „Allah je neizmjerno dobar i zna sve“, odnosno, mnogo daje i spušta Svoje blagodati i apsolutno je dobro upoznat sa nagradama koje će ukazati onome koji bude udjeljivao sadaku.
Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, je rekao: „Onaj koji se bude brinuo o udovicama i siromasima je kao i mudžahid na Allahovom putu, ili kao onaj koji po čitavu noć klanja a danju posti!“ (Buharija i Muslim)
Također je rekao: „Među najvrijednija djela spada i to da razveseliš svoga brata vjernika, ili da vratiš njegov dug, ili da ga nahraniš hljebom!“ (El-Bejheqi, sahih)

rijaset.ba

Pročitajte i ovo:

Kesa dukata u kaburu

Imam Et-Tirmizi zabilježio je sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Granica između nas i licemjera jeste namaz, i počinio je nevjerstvo onaj ko ne bude obavljao namaz.” Svevišnji će Allah onu koja izostavlja namaze u Džehennemu vječno kažnjavati, sa šejtanom, udaljit će je od džennetskih užitaka i napajat će je vrelom vodom.
Ez-Zehebi u djelu El-Kebair navodi da je neka djevojka preselila na ahiret pa ju je njen brat pokopao; dok ju je pokopavao, iz njegovog je džepa u mezar ispala kesa dukata, te je, tek nakon što se vratio kući, to primijetio. Vratio se nazad i otkopao mezar da izvadi dukate. Kad je stigao do njenog tijela, zaprepastio se vidjevši da u kaburu gori velika vatra. Ponovo ju je zatrpao i, prestravljen, pobjegao kući plačući. Upitao je majku:
“Kaži mi u čemu je moja sestra pogriješila?”
“Zašto to pitaš?”
“Majko, vidio sam da u njenom kaburu gori velika vatra!”
“Olahko se odnosila prema namazu”, odgovori majka kroz plač.
Klanjala je po isteku namaskog vremena, sabah-namaz obavljala je poslije sunčevog izlaska. A kako će tek biti kažnjen onaj ko namaz nikako ne obavlja!?
Govoreći o kazni kojom će biti kažnjen čovjek koji ne klanja, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ispričao je: “Sanjao sam dvojicu ljudi koja su tražila da pođem s njima rekavši: ‘Pođi!’, i pošao sam. Došli smo do čovjeka koji leži, a drugi stoji iznad njegove glave i drži veliku stijenu, koju baci na glavu onoga što leži i razbije je, pa se kamen otkotrlja, i on ode po njega, a vrati se kad ovom zacijeli glava, te mu opet razbije glavu, kao prvi put. Upitah: ‘Subhanallah! Ko su njih dvojica?’” Na to su Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, kasnije odgovorili: “Prvi čovjek koga si vidio, onaj što mu se razbija glava, jeste onaj koji je prihvatio Kuran, ali ne postupa prema njemu, i koji često prespava obavezni namaz. ” Sveznajući Allah kaže: “Eto takva je bila kazna, a na onom je svijetu, neka znaju, kazna još veća!” (El-Kalem, 33.)

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!