6 LAHKIH POSLOVA OD KOJIH ĆETE IMATI KORIST I NAKON SMRTI

1. POKLONI PRIMJERAK KUR’ANA NEKOME. SVAKI PUT KAD ON(A) BUDU IZ NJEGA UČILI I TI ĆEŠ IMATI KORISTI.
2. DONIRAJ ILI AKO SI U MOGUĆNOSTI SAM KUPI BOLNIČKA ILI INVALIDSKA KOLICA. SVAKI PUT KAD IH BOLESNA OSOBA BUDE KORISTILA I TI ĆEŠ IMATI KORISTI.
3. UČESTVUJ U IZGRADNJI DŽAMIJE ILI MESDŽIDA. SA SVAKIM NAMAZOM I TI ĆEŠ IMATI DIO NAGRADE.
4. UČESTVUJ U IZGRADNJI JAVNIH ČESMI. SVAKI PUT KAD SE UMORNI I ŽEDNI PUTNIK NAPIJE VODE I TI ĆEŠ IMATI DOBRO DJELO.
5. ZASADI VOĆKU. KAD GOD ČOVJEK, PTICA ILI NEKA DRUGA ŽIVOTINJA POJEDU VOĆKU ILI SJEDU U HLAD TOG DRVETA DA SE ODMORE I TI ĆEŠ IMATI NAGRADU U TOME.
6. I NAJLAKŠI NAČI OD SVIH NAVEDENIH JESTE DA PROŠIRIŠ OVU PORUKU. PA KAD BI ČAK I JEDNA OSOBA URADILA NEŠTO OD NAVEDENOG I TI ĆEŠ IMATI UDJELA U TOME, INŠALLAH.

TRIJUMFISTINE