50 POSLANIKOVIH SUNNETA

Bio je najljepšeg lica i ponašanja, nije bio previše visok niti nizak.[1]
Krevet na kojem je spavao bio je od štavljene kože napunjene palminim vlaknima.[2]
Bio je stidljiviji od djevice u svojoj odaji, a kada bi nešto prezirao to bi mu se vidjelo na licu.[3]
Kada bi bio sretan, lice bi mu zasjalo kao da je djelić Mjeseca.[4]
Davao bi prednost desnoj strani: prilikom uzimanja abdesta, obuvanja obuće i prilikom češljanja.[5]
Ljubio bi svoje supruge i dok bi postio, a najviše od svih ljudi je kontrolisao svoje strasti.[6]
Svojoj porodici (sa putovanja) ne bi dolazio noću, to bi činio početkom dana ili popodne.[7]
Volio je med i slatko, a nakon ikindije bi odlazio nekoj od svojih žena i približio bi joj se.[8]
Sa putovanja se ne bi vraćao osim jutrom, a kada bi došao u svoje mjesto prvo bi otišao u mesdžid, klanjao dva rekata i nakon toga malo sjedio.[9]
Bio je srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu је padala preko ušiju.[10]
Kosa mu je bila puštena, niti kratka, niti duga, između ušiju i ramena.[11]
Spavao bi početkom noći, dok bi krajem noći ibadet činio.[12]
Volio je da klanja tamo gdje bi ga zateklo namasko vrijeme.[13]
Kada bi osjetio neku poteškoću, proučio bi sam sebi sure El-Felek i En-Nas.[14]
Kada bi pričao, neke riječi bi ponavljao tri puta kako bi se bolje razumjele, a kada bi došao kod ljudi, tri puta bi im nazivao selam.[15]
Kada bi bilo mnogo hladno, poranio bi sa namazom, a kada bi bila vrućina, onda bi ga odgađao.[16]
Ka’b b. Malik veli: „Malo je bilo slučajeva kada je Poslanik kretao na put u drugom danu osim četvrtka.“[17]
Kada je klanjao na jahalici okrenuo bi se tamo gdje bi se jahalica okretala, a kada bi želio da klanja obavezni namaz, sišao bi i okrenuo se prema kibli.[18]
Bio je samilostan i blag.[19]
Abdestio bi za svaki namaz.[20]
Oči bi mu bile crvene kada bi držao hutbu, povisio bi svoj glas, primjetna je bila srdžba na njegovom licu, kao da opominje vojsku govoreći im: „’Neprijatelj će vam sigurno doći jutrom, ili neprijatelj će vam sigurno noći uvečer.’“[21]
Prvo što bi radio kada bi htio ući u kuću je čišćenje zubi misvakom.[22]
Puno je dizao glavu gledajući u nebo.[23]
Učio bi (Kur’an) razgovjetno i pravilno. Kada bi stigao do ajeta u kojem se spominje Allah, spomenuo bi Ga, kada bi stigao do ajeta u kojem se nešto traži (moli) tražio bi, kada bi stigao do ajeta u kojem se traži utočište, tražio bi.[24]
Kada bi mu se neko u porodici razbolio, učio bi mu sure El-Felek, En-Nas.[25]
Spominjao bi Allaha u svim prilikama.[26]
Bio je jednostavan čovjek.[27]
Nekada bi klanjao dugo, a nekada kratko.[28]
Ne bi ustajao sa mjesta na kojem je klanjao sabah sve dok Sunce ne bi izašlo.[29]
Bio je samilostan i blag.[30]
Zaostajao bi tokom putovanja i pomagao slabašne, stavljajući ih iza sebe na jahalicu i upućujući za njih dovu.[31]
Kada bi podvlačio surmu, i kada bi se prao nakon velike nužde, to bi činio neparan broj puta.[32]
Dopadao mu se ugodan vjetar.[33]
Kad bi molio za nekog, počeo bi od sebe.[34]
Košulja (el-kamis) mu je bila najdraža odjeća.[35]
Kada bi želio da vrši nuždu udaljio bi se (od ljudi kako ga ne bi vidjeli).[36]
Obuvao bi sandale od uštavljene mehke kože bez dlaka i bojio bradu žutnjakom i šafranom.[37]
Imao je srebrni prsten kojeg je nosio na desnoj ruci.[38]
Nije abdestio nakon kupanja (gusula).[39]
Kupao se jednim sa’ om vode, a uzimao abdest jednim muddom.[40]
Noćima sa svojom porodicom nije imao šta da jede, a najčešće su što se tiče hljeba, jeli ječmeni hljeb.[41]
Kada bi kihnuo prekrio bi svoje lice rukom ili odjećom, a prilikom kihanja bi spustio svoj glas.[42]
Puno je zikrio, i nije bespotrebno govorio, namaz bi dugo klanjao, a hutbu bi skratio. Nije se ustručavao da hoda sa siročadima i udovicama kako bi im ispunjavao njihove potrebe.[43]
Kada bi se nečega uplašio, kazao bi: „On je Allah, moj Gospodar i ja Njemu nikoga ravnim ne smatram.“[44]
Kada bi bio o nečemu upitan, uvijek bi udovoljio, a ako nije mogao, onda bi šutio.[45]
Hodao bi uranvoteženo, bez imalo lijenosti.[46]
Sam sebi bi šio odjeću, krpio papuče i radio sve što rade muškarci u svojim kućama.[47]
Bio je samilostan i svakome mi ispunjavao ono što bi mu je obećao, ako je bio u mogućnosti.[48]
Govor mu je bio razgovjetan tako da ga je svako mogao razumjeti.[49]
Ne bi zaspao, a da misvak nije bio kod njega, pa kada se probudi, prvo što bi radio je čišćenje zuba.[50]
Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Izvor: Islamhouse.com

Naslov i obrada: Menhedz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.