⚜ARBIH – MALOLJETNI BRANIOCI NAŠE ZEMLJE⚜

Oni su branili državu srcem i školske klupe zamijenili rovovima, a olovke zamijenili puškama…

Srce da stane, pa da prestane da kuca na nekoliko minuta od ponosa, ljepote, od inata i ljubavi kada pogleda ovu sliku.

Lijevo sa beretkom na slici, Dževad Landzo hrabriniji od cijelog Užičkog korpusa JNA i imao je tada samo 17 godina.

Desno na slici ljepši od kompletnog Holywooda je Kemal Duračić sa svojih tada 16 godina, sa srcem kao Bosna.

Hvala Bogu, živi su, tu su među nama i predstavljaju maloljetnu populaciju branilaca naše zemlje, pripadnika ARBiH u Konjicu.

Hvala vam, za svaku kap vašeg znoja, svaku kap krvi, za žrtvovanu mladost, za sve! Hvala vam…

(AntiDayton pokret)